Minitool News Center

Hvordan kan du fjerne de to blå pilene på ikonene? [MiniTool News]